Drone Videos Powered by Trendolizer

CNN Philippines | Nakatakdang tanggapin ng Pilipinas ngayon ang anim na...

Trending story found on www.facebook.com


Nakatakdang tanggapin ng Pilipinas ngayon ang anim na drone na binili nito mula sa Estados Unidos. Gagamitin ng militar ang mga ito para sa surveillance ng mga terorista at iba pang armadong grupo...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments